אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי- מומחים

אבחון פסיכודידקטי- מומחים בישראל

איתור מומחה בקליק!
אבחון פסיכודידקטי- מאבחנים את הקושי

כידוע, לקויות למידה הן קבוצה של לקויות התפתחותיות הפוגעות בכישורי הלמידה של האדם, ומונעות ממנו לרכוש ידע ומיומנויות ברמה ובקצב המצופה ממנו (בהתאם לנורמה של בני גילו). בבואנו לטפל באנשים המתמודדים עם לקויות למידה ולסייע להם, חשוב שנבין את מקור הקשיים שהם מציגים, על מנת שנוכל לכוון בהתאם את הדגשים השונים, בין אם מדובר בהוראה מתקנת, התאמות בחינה או כל אפשרות אחרת שניתן להציע.
הכלי המרכזי המספק את ההבנה של מקור הקשיים הוא, כאמור, אבחון דידקטי המעניק תמונה מקיפה ומפורטת של נקודות החולשה (וגם נקודות החוזק) של המאובחן. עם זאת, עבור אנשים רבים המתמודדים עם לקויות למידה, התמונה אינה מסתכמת בזה...

לקויות למידה- דרכים רבות מובילות ליעד אחד
הורים, תלמידים, מורים ואנשי מקצוע נוספים בתחומי החינוך והטיפול פוגשים לא פעם תמונה של תלמיד המציג קשיים.
בבואם להבין את התמונה הם נדרשים לחקירה שלה. בעוד שנכון לומר כי הבסיס לכל "חקירה" של קושי שהתלמיד מציג הוא האבחון הדידקטי, חשוב לזכור ולהזכיר שלקות למידה (כפי שמתבטאת בממצאי האבחון הדידקטי) אינה הגורם היחיד שעשוי להסביר תמונה שכזאת. לעתים מצטרפים אליה היבטים נוספים:
דוגמא ראשונה לגורם העשוי להסביר קשיים לימודיים נוגעת למנת משכל (או במונח הלועזי השגור יותר- אינטליגנציה). לפעמים תלמידים מציגים קשיים בתחומים מסוימים מהסיבה הפשוטה שיכולותיהם בתחומים אלו הם נמוכות ביחס לשאר תלמידי הכיתה. מחשבה זו עשויה להיות קשה ומטרידה עבור תלמידים אלה והוריהם, אבל חשוב לזכור שגם אינטליגנציה היא גורם מורכב, ותלמידים רבים מציגים שונות ברמת היכולת שלהם בתחומים שונים. דפוס של תלמידים המתקשים במקצועות עיוניים ורבי- מלל אך מצטיינים במקצועות טכניים הוא די שכיח, וכך גם הדפוס ההופכי (בכלל, בקרב חוקרים העוסקים באינטליגנציה אחת החלוקות השכיחות היא בין אינטליגנציה מילולית לביצועית). אין פירוש הדבר שתלמידים אלו לא יכולים להיתרם מתגבור או סיוע במקצועות בהם הם מתקשים, אך לצד זאת, הם עשויים למצוא מקצועות ותחומים שההתקדמות בהם לא כרוכה בקשיים ומאבקים ולרוב הם עשויים גם ליהנות מהם הרבה יותר. דוגמא נוספת לגורם המעורב בקביעת רמת תפקודו הלימודית של התלמיד הוא מצבו הרגשי.

לקויות למידה- דרכים רבות מובילות ליעד אחד

הורים, תלמידים, מורים ואנשי מקצוע נוספים בתחומי החינוך והטיפול פוגשים לא פעם תמונה של תלמיד המציג קשיים.
בבואם להבין את התמונה הם נדרשים לחקירה שלה. בעוד שנכון לומר כי הבסיס לכל "חקירה" של קושי שהתלמיד מציג הוא האבחון הדידקטי, חשוב לזכור ולהזכיר שלקות למידה (כפי שמתבטאת בממצאי האבחון הדידקטי) אינה הגורם היחיד שעשוי להסביר תמונה שכזאת. לעתים מצטרפים אליה היבטים נוספים:
דוגמא ראשונה לגורם העשוי להסביר קשיים לימודיים נוגעת למנת משכל (או במונח הלועזי השגור יותר- אינטליגנציה). לפעמים תלמידים מציגים קשיים בתחומים מסוימים מהסיבה הפשוטה שיכולותיהם בתחומים אלו הם נמוכות ביחס לשאר תלמידי הכיתה. מחשבה זו עשויה להיות קשה ומטרידה עבור תלמידים אלה והוריהם, אבל חשוב לזכור שגם אינטליגנציה היא גורם מורכב, ותלמידים רבים מציגים שונות ברמת היכולת שלהם בתחומים שונים. דפוס של תלמידים המתקשים במקצועות עיוניים ורבי- מלל אך מצטיינים במקצועות טכניים הוא די שכיח, וכך גם הדפוס ההופכי (בכלל, בקרב חוקרים העוסקים באינטליגנציה אחת החלוקות השכיחות היא בין אינטליגנציה מילולית לביצועית). אין פירוש הדבר שתלמידים אלו לא יכולים להיתרם מתגבור או סיוע במקצועות בהם הם מתקשים, אך לצד זאת, הם עשויים למצוא מקצועות ותחומים שההתקדמות בהם לא כרוכה בקשיים ומאבקים ולרוב הם עשויים גם ליהנות מהם הרבה יותר. דוגמא נוספת לגורם המעורב בקביעת רמת תפקודו הלימודית של התלמיד הוא מצבו הרגשי.

לכל תלמיד יש עולם שלם המתקיים מחוץ לכיתה (בין אם בחצר בית הספר, בבית או במגרש המשחקים אחר הצהריים), וכן עולם שלם המתקיים בתוכו פנימה. חרדות, מצבי רוח, התמודדות עם אירועי חיים לא פשוטים, דחייה חברתית וכיוב'- כולם משפיעים על תפקודו של כל אדם, בכל תחום, ובמיוחד בתחומים הישגיים הדורשים השקעה מרובה כמו לימודים ובחינות. מונח שכיח בשיח העוסק ביחסי הגומלין בין מצב רגשי לתפקוד לימודי היא "פניות"- עד כמה האדם מסוגל להתפנות מהעיסוק במצבו הרגשי, ולהשקיע עצמו בדבר אחר (כמו למידה).

האבחון הפסיכו-דידקטי

כאמור, בבואנו לחקור את הקשיים המוצגים בפנינו, אנו זקוקים לכלי שיקיף תחומים נוספים מלבד היכולות הדידקטיות.
האבחון הפסיכו- דידקטי הוא הכלי המסייע בנקודה זו. האבחון הפסיכו- דידקטי הוא בעצם אבחון משולב, המורכב משני חלקים:
החלק הדידקטי, הבוחן את תפקודו של התלמיד בתחומי הלמידה העיקריים ובשורת יכולות קוגניטיביות נוספות, במטרה לקבל תמונה מעמיקה של היכולות המרכיבות את יכולת למידה הכללית.


החלק הפסיכולוגי, מבקש להכיר לעומק את החלקים הנוספים, שאינם "מכוסים" באבחון הדידקטי. הוא כולל בחינה של רמת האינטליגנציה של המאובחן- תחום זה מתייחס לכישורים שכליים שהם פחות "ממוקדי- בית ספר", כלומר, כלליים יותר מאשר תחומי הלמידה העיקריים, וכן חלק של הערכה רגשית, המעריך באמצעות כלים שונים את מצבו הרגשי של המאובחן, תוך התייחסות לכוחות, חששות, תפיסה עצמית, תפיסה של האחר וכד'.
האבחון הפסיכו-דידקטי מאפשר קבלת תמונה שלמה ומקיפה, תוך התייחסות למאובחן כאדם שלם, ולא רק כפונקציה של תפקודו הלימודי (וקשייו בתחום זה).

הידעת?
באבחון הפסיכו-דידקטי נדרשת מעורבות של פסיכולוג. לעתים יעביר הפסיכולוג את שני חלקי האבחון (במידה ועבר הכשרה גם כמאבחן דידקטי- דבר הנפוץ בקרב פסיכולוגים בעלי התמחות בפסיכולוגיה חינוכית), ולעתים יעביר רק את החלק הפסיכולוגי, בעוד החלק הדידקטי מועבר על ידי מאבחן דידקטי.

מהו אבחון פסיכודידקטי?
אבחון פסיכו-דידקטי

מהו אבחון פסיכודידקטי?

אבחון פסיכודידקטי ושלביו אם כן מהו אבחון פסיכודידקטי ? אבחון זה מסייע לנו להבין קשיים הנובעים ממקור ריגשי ומספקים בסופו של

אבחון פסיכודידקטי לצד אבחון דידקטי
אבחון דידקטי

אבחון פסיכודידקטי לצד אבחון דידקטי

מדובר בשני איבחונים שונים הנותנים יחד מענה ללקויות למידה ולגורמים נלווים להם. לקויות למידה הינה בעיה קשה המקשה על שגרת יומו

אבחון פסיכודידקטי כיצד הוא יכול לסייע לאנשים עם לקויות למידה
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי כיצד הוא יכול לסייע לאנשים עם לקויות למידה

אבחון פסיכודידקטי ומשמעותו, מה תפקידו ואיך הוא יכול לסייע לאנשים עם לקויות למידה אבחון פסיכודידקטי כטיפול לכל דבר בתחום תפקודי הרגש כשמדברים

אבחון פסיכודידקטי ומטרותיו
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי ומטרותיו

לקויות למידה אצל ילדים ובכלל אצל אנשים הינם דבר קשה מנשוא. מדובר בקושי וחוסר יכולת להעיז לבצע דברים וזאת גם

חשיבותו של אבחון פסיכודידקטי
אבחון פסיכו-דידקטי

חשיבותו של אבחון פסיכודידקטי

הרבה לפני אבחון לקויות למידה חשוב לציין כי הורים רבים עומדים לפני החלטה גורלית. הם הרי אינם רוצים לגרום נזק

אבחון פסיכודידקטי ומהותו
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי ומהותו

למה מיועד אבחון פסיכודידקטי ואיך הוא מסייע לטיפול אבחון פסיכודידקטי בעצם נותן מענה של החלק הקשור לנפש האדם. בעת אבחון בודקים

אבחון פסיכודידקטי וסיועו בבחינות או מסגרות חינוך כאלה ואחרות
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי וסיועו בבחינות או מסגרות חינוך כאלה ואחרות

אבחון פסיכודידקטי יספק מידע מקיף ויעבוד לרוב בשיתוף פעולה מלא נוכח אבחון דידקטי. מדובר בשני אבחונים שונים המשתפים פעולה כמספר כילים

אבחון פסיכודידקטי ללקויות ספציפיות
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי ללקויות ספציפיות

מי שיחפש היום מידע באינטרנט על אבחון עבור לקויי למידה, יוכל להיתקל ברשימה ארוכה מאד של מושגים. בין השאר, כאשר

אבחון פסיכודידקטי מחבר בין לימודים לנפש
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי מחבר בין לימודים לנפש

אם אתם חושבים שיש לכם, או לילד שלכם בעיות בתחום הלימודים, אך אתם חושבים שיש גם משהו מעבר לכך, יתכן

אבחון פסיכודידקטי- הגיע הזמן!
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי- הגיע הזמן!

עשרה אחוזים מאזרחי מדינת ישראל הם בעלי לקויות למידה. לא כולם יודעים את זה. לעתים דווקא הסביבה הלימודית מזהה אפשרות

אבחון פסיכודידקטי- ןובחא יקטידוכיספ – אם אתם כותבים אותו ככה, אז….
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי- ןובחא יקטידוכיספ – אם אתם כותבים אותו ככה, אז….

עשירית מאוכלוסיית ישראל סובלת מלקויות למידה ברמה זו או אחרת, אולם לא כולם יודעים את זה, וסובלים מקשיי למידה עצומים

אבחון פסיכו דידקטי – איך משפיע עולמכם הפנימי על יכולותיכם הלימודיות?
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכו דידקטי – איך משפיע עולמכם הפנימי על יכולותיכם הלימודיות?

אבחון, במילה הרחבה שלו הינו תהליך או דרך, המשמשים להבנה של קושי כלשהוא של הנבדק והבנת דרך הטיפול הנכונה בקושי

אבחון פסיכודידקטי על מה ולמה?
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי על מה ולמה?

כאשר מתגלה פער בין היכולות של הילד ובין הביצועים שלו בפועל, עולה החשד שמא הילד סובל מלקות למידה אשר מפריעה

אבחון פסיכודידקטי מהו?
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי מהו?

אבחון פסיכו דידקטי הוא אבחון כולל ומקיף במיוחד המשלב את האבחון הדידקטי לליקויי למידה יחד עם אבחון פסיכולוגי לאיתור בעיות

אבחון פסיכודידקטי למחוננים
אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי למחוננים

אבחון פסיכודידקטי נועד למספר מטרות. הורים רבים השומעים את שם האבחון ממהרים לחשוב כי מדובר באבחון לאיתור בעיות ולכן מפחדים

תהליך אבחון פסיכודידקטי
אבחון פסיכו-דידקטי

תהליך אבחון פסיכודידקטי

תהליך אבחון פסיכודידקטי אבחון פסיכודידקטי, הנקרא גם אבחון משולב, נקרא כך בגלל שהוא משלב בין אבחון פסיכולוגי ואבחון דידקטי. ילדים