מאבחנים ומטפלים
חפש מכון או מומחה באזור שלך

אבחון דידקטי – כל מה שחשוב וכדאי לדעת עליו

מומחים בקליק- הפרעות קשב וריכוז

פורטל קשב וריכוז ממליצים על מומחים בתחום קשב וריכוז!

תוכן עניינים

 אבחון דידקטי הינו אבחון מקצועי מיוחד, הבודק את קשיי הלמידה של התלמיד העשויים להופיע מסיבות שונות, ביניהן לאור לקות למידה קיימת. אבחון דידקטי זה מאפשר לזהות, בעזרת שיטות אבחון מיוחדות, את נקודות החוזק ואת הקשיים השונים. בעזרת אבחון דידקטי ניתן לבנות תכנית חינוכית, הכוללת הוראה מתקנת וכן הקלות בבחינות או להחליט על המשך בירור וטיפול, בהתאם לקשיים שנמצאו. אבחון דידקטי נעשה אצל מאבחן מוסמך, מומחה להוראה מתקנת. הוא כולל סדרה של אבחונים בכל מיומנויות היסוד: בקריאה, בהבנת הנקרא, בכתיבה, בהבעה בעל פה, בחשבון ואף גם באנגלית.

 למי נועד אבחון דידקטי?

אבחון דידקטי נועד לתלמידי בית ספר או לסטודנטים, המתקשים בלימודיהם. במקרים בהם קיים פער בין הישגיו של התלמיד או הסטודנט לבין ההישגים המצופים ממנו בהתאם לגילו או לרמת כיתתו, מומלץ לפנות אל מכון מקצועי, המבצע אבחון דידקטי זה. הקשיים השונים יכולים לבוא לידי ביטוי במספר אופנים. כמו, למשל, קריאה איטית או משובשת, כתיבה עם שגיאות כתיב רבות או אפילו הימנעות מכתיבה. הקושי יכול לבוא לידי ביטוי גם בטעויות בחישוב, קושי בפתרון בעיות מילוליות או טעויות בחישוב. גם הישגים נמוכים למרות ההשקעה או כשלון בבחינה למרות הידע, יכולים להעיד כי קיים קושי בלמידה, המצריך בחינה והערכה מתאימה, במסגרת אבחון דידקטי מקצועי.

 מטרותיו של האבחון

מטרותיו המרכזיות של אבחון דידקטי הן לאתר את הסיבות של הקשיים הלימודיים של התלמיד או הסטודנט ולזהות את לקות הלמידה, ממנה הוא סובל. לאחר שאותרה הלקות, נבנית תכנית חינוכית מיוחדת, בהתאם להמלצותיו של המאבחן הדידקטי. ההוראה המתקנת וכן התאמות הבחינה המוצעות, במסגרת אבחון דידקטי, מאפשרות לתלמיד לקויי הלמידה לשפר את הישגיו בתחומים השונים, בהם זוהה הקושי.

על סוגי האבחונים השונים

 אבחון דידקטי בעברית 

אבחון דידקטי בעברית נועד לבדוק האם התלמיד או הסטודנט, המתקשה בלימודיו, הינו לקוי למידה. במסגרת אבחון דידקטי זה נבחנות התנהגויות ואסטרטגיות שונות, כמו תהליכי קריאה וכתיבה בעברית, עיבוד מידע חזותי מרחבי, חשיבה מילולית ובלתי מילולית, עיבוד לשוני, הזיכרון וכן תפקודי קשב וריכוז שונים. אבחון קשב וריכוז זה לצד בחינת התפקודים הנוספים מקיף את כל מיומנויות היסוד השונות, כמו הקריאה, הכתיבה והחשבון. הוא מאפשר לזהות את קשייו של התלמיד, ובמקביל גם לזהות את יכולותיו השונות. אבחון הפרעת קשב וכן אבחוני היכולות השונות מסתיים בהמלצות לטיפול, לצורך התמודדות נכונה.

אבחון דידקטי בחשבון 

 לקויות למידה בחשבון יכולות לנבוע מסיבות שונות. לעיתים הן נובעות כתוצאה מבעיה של קשב וריכוז, ולעיתים כתוצאה מסיבות שונות, שאינן ניתנות להבחנה בקלות, כמו בעיות של זיכרון או בעיות בקריאה. אבחון דידקטי בחשבון הינו אבחון מיוחד, הנועד לאתר לקות בתחום המתמטיקה. לקות זו יכולה להיות הקושי בתפיסה כמותית, הקושי בשימור כמות, הקושי בבניית רצף עולה ורצף יורד בספירה, הקושי בכתיבה של ספרות וכדומה. אבחון דידקטי בחשבון כולל, במסגרתו, מספר בחינות בנושאים שונים. כמו, המבנה העשורי, אלגוריתם, הפוזיציה, ידע תהליכי והבנת בעיות מילוליות וכן גם החשיבה המילולית והבלתי מילולית, עיבוד לשוני, הזיכרון, עיבוד המידע החזותי ותפקודי קשב וריכוז. בעזרת אבחון דידקטי זה ניתן לברר במדויק מהם הקשיים של התלמיד ומהן הסיבות לכל אחד מהם. בהתאם, בעזרת המאבחן המקצועי, ניתנות המלצות לדרכי ההוראה המתקנת בחשבון, המאפשרות לתלמיד לשפר את הישגיו בתחום זה. במקביל, ניתנות לו גם התאמות בחינה, על פי הגדרת משרד החינוך.

 אבחון דידקטי באנגלית 

 למרות שאיננה השפה הרשמית במדינה, לשפה האנגלית חשיבות רבה. בין אם מדובר במסגרת לימודים גבוהים או אפילו בהתנהלות היומיומית המצריכה ידע בה, חשוב לדעת לדבר אותה ולהבין אותה. במקרים בהם מזוהה קושי או בעיה מהותית בשפה האנגלית נדרש אבחון דידקטי באנגלית, העשוי לסייע באופן משמעותי בשיפור ההישגים. בדומה לאבחון בחשבון, אבחון דידקטי באנגלית נועד לאתר לקות בתחום מסוים, בתחום האנגלית. אבחון דידקטי זה נעשה בהמשך לאבחון במיומנויות היסוד והוא בודק את כל מיומנויות היסוד השונות בשפה האנגלית. כמו, קריאה, כתיבה, אוצר מילים, הבנת הנשמע, הבעה בעל פה וכתיב. בהתאם לתוצאות אבחון דידקטי זה ניתנות המלצות להוראה מתקנת וכן דרכי היבחנות על מנת להביא לקידומו של התלמיד בשפה האנגלית. זיהוי מקור הבעיה מאפשר לטפל בה באופן הנכון ביותר, תוך התאמת שיטות ההוראה המתקנת השונות.

 ההבדל בין אבחון דידקטי לאבחון פסיכו דידקטי

 בעוד שאבחון דידקטי מתבצע על ידי מאבחן מוסמך, אבחון פסיכו דידקטי מתבצע על ידי פסיכולוג, בעל ההכשרה המתאימה לכך. שלא כמו אבחון דידקטי, הבוחן את מרכיבי השפה והלמידה, את תפקודי הזיכרון ואת יכולת החשיבה, האבחון הפסיכו דידקטי מתייחס אל מצבו הרגשי של הנבחן, בכל הקשור לתהליכי הלמידה השונים. בעזרת שאלונים מובנים, מבחנים השלכתיים ומקורות מידע נוספים, מתבצעת ההערכה הרגשית, העוזרת לבחון את הגורמים הרגשיים השונים, העלולים להשפיע על קשיי הלמידה. גורמים רגשיים אלה יכולים להיות מצבים של חרדה, ביטחון עצמי נמוך ועוד. זיהוי הקשיים השונים, היכולות החברתיות, התפיסה העצמית, תפיסת המציאות או הכוחות שבידיו של כל מטופל, כל אלה, לצד אבחון דידקטי, מאפשרים להעריך את מנת המשכל של הנבחן וכן את מצבו הרגשי. אבחון זה משלב, במסגרתו, גם את בחינת הפן הרגשי וכן את האבחון הדידקטי עצמו, המאפשר לאתר ולסווג את לקויות הלמידה שנמצאו, ובהתאם לבנות תכנית של הוראה מתקנת מתאימה. פנייה אל אבחון מסוג זה נעשית רק במקרים בהם נמצא כי התלמיד או הסטודנט נתקל בקשיים שונים ונרחבים במיוחד, בהם עשויים להיות מעורבים גם גורמים רגשיים, המצריכים הערכה פסיכו דידקטית מקצועית. גם כאן ישנה חשיבות רבה לפנייה אל פסיכולוג מתאים, בעל ההכשרה המתאימה ובעל ניסיון בביצוע אבחונים מסוג זה.

כיצד לבחור מכון מתאים לצורך אבחון דידקטי מקצועי

משהוחלט כי אכן קיים הצורך באבחונו של התלמיד או הסטודנט, ישנה חשיבות רבה בפנייה אל מכון מקצועי, לצורך ביצוע אבחון דידקטי באופן הנכון ביותר. ניתן למצוא בארץ מגוון רחב מאד של מכונים שונים, המציעים אבחון דידקטי לילדים או למבוגרים. במידה ואתם מעוניינים להיעזר בשירותיו של מכון זה, הנה כמה נקודות חשובות, אליהן כדאי להתייחס בטרם בחירת המכון המתאים. ראשית, כדאי לדעת כי קיימים כמה סוגים של מכונים לאבחון לקויות למידה, אליהם ניתן לפנות לצורך ביצוע אבחון דידקטי. הסוג הראשון הינם אלה המוצעים מטעם השירות הפסיכולוגי העירוני ואילו הסוג השני הינם מכונים פרטיים. בבואכם לבחור את המכון המתאים לכם ביותר, חשוב לוודא, ובמיוחד במידה ומדובר במכון אבחון פרטי, כי הינו בעל אישור מתאים מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך לבצע אבחון דידקטי. במקביל, חשוב לוודא כי במכון מאבחנים מקצועיים, בעלי ניסיון מתאים לביצוע כל האבחונים הנדרשים. מספרם הרב של מכוני האבחון בארץ הוליד תחרות רבה על כיסם של האנשים, המעוניינים לבצע אבחונים נדרשים. ולכן, חשוב לבדוק היטב את המכון שאליו פונים ולוודא כי אכן הוא המתאים והמקצועי ביותר. מומלץ לקבל המלצות לגביו ולשמוע על מידת שביעות הרצון ממנו ומתפקודו המקצועי

פורסם בקטגורית אבחון דידקטי

צור איתנו קשר

0509697649

  • חייג אלינו 072-3945215
  • משרד ראשי : בית הלל 4 רמת גן

© כל הזכויות שמורות לפורטל קשב וריכוז

האתר מתוחזק בהרבה ע"י Bizibrand.co.il​​

מיד יחזרו אלך :)